ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τους καθαρισμούς και τις αμμοληψίες υδατορεμάτων

Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τους καθαρισμούς από τα φερτά υλικά και τις αμμοληψίες επί των υδατορεμάτων, που αποτελεί ζήτημα αιχμής για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »