ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΚΚΕΛ: Η Επιτροπή Αγώνα κατά της επέκτασης του ΚΥΤ Φυλακίου να απαρτίζεται και από μέλη της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο θεσμικούς

Η Επιτροπή Αγώνα κατά της επέκτασης του ΚΥΤ Φυλακίου, αλλά και της δημιουργίας νέων δομών στον Έβρο, δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τους επικεφαλής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »