ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με νέα ΠΝΠ δείτε τις περιπτώσεις που «ευνουχίζονται» τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Αποκεντρωμένες

Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για τις αναμορφώσεις προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020. Συγκεκριμένα,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »