ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Υποβλήθηκε στη ΣΔΙΤ αίτηση υπαγωγής 5 Αστυνομικών Διευθύνσεων – Η Αλεξανδρούπολη ανάμεσα στις πέντε περιοχές

Μια νέα ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αναφέρει την υποβολή της αίτησης υπαγωγής για την μελέτη, την καταστκευή και την χρηματοδότηση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »