ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αίτηση για αύξηση ισχύος στα 840 MW υπέβαλε η Damco Energy για τη μονάδα αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Η εταιρεία “DAMCO ENERGY Α.Ε.”, η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 662 MW και θα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »