ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Σουφλίου: Επέτυχε κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση για αγορά νέων μηχανημάτων έργου

Στην κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για Δήμους κάτω των 50.000κατοίκων, στο πλαίσιο του “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή καισυνοδευτικού εξοπλισμού”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »