ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» – Τα έγγραφα που χρειάζεστε

Από τη Δευτέρα 15/2/2021 θα ισχύουν τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» έχουν ήδη αναρτηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »