ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και το FSRU Αλεξανδρούπολης στην ατζέντα Σκρέκα – Βεστάγκερ – Η έγκριση της συμμετοχής του ΔΕΣΦΑ ξεκλειδώνει το έργο

Η εκκρεμότητα της έγκρισης της συμμετοχής του ΔΕΣΦΑ με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade για την υλοποίηση του έργου του FSRU της Αλεξανδρούπολης αναμένεται

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »