ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΥΓΕΙΑ

ΕΦΕΤ: Πού μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν καταγγελίες για ακατάλληλα τρόφιμα

Κάθε πολίτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα να εκφράσει τις βάσιμες ανησυχίες του για την ορθή λειτουργία/υγιεινή των επιχειρήσεων τροφίμων, την καταλληλότητα των προσφερόμενων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »