ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «HORIZON 2020»

Η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020. Προς εκπλήρωση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »