ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιφέρεια ΑΜΘ: Επιδιώκει στήριξη του πρωτογενούς τομέα με την επιστημονική συμβολή του Δ.Π.Θ.

Εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας, αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας, ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, διάθεση των προϊόντων σε καινούργιες αγορές στην Ελλάδα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »