ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση»: Δεν θα προτίθεται να συμμετέχει ξανά σε δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση η δημοτική παράταξη του Βαγγέλη Μυτιληνού, Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση δηλώνει την σφοδρή αντίθεση της στην δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »