ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Σαμοθράκης: Υπεγράφη σύμβαση για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2017

Υπεγράφη στις 28/09/2020 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ, της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” και του Δήμου Σαμοθράκης, συνολικού προϋπολογισμού 4.960.000€ και διάρκειας ισχύος 52

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »