ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση πεζοδρομίων και κρασπέδων

Σύμβαση έργου αρχικού προϋπολογισμού 200.000€, για την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον ανάδοχο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »