ΚΩΛΥΜΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλεξανδρούπολη: Νομικοί λόγοι στερούν την δωρεά νεκροφόρας στην μουσουλμανική μειονότητα

Επιστολή απέστειλε το αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο «Αλληλεγγύη και Ανάπτυξη» Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμάνων στο θρήσκευμα με Μητρική Γλώσσα τα Τούρκικα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης προς το

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. φέρνει αλλαγές στους συμβούλους-συνεργάτες των δημάρχων

Στην τροποποίηση του άρθρου 163 “Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ” του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει) προχωρά το Υπουργείο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »