ΚΩΦΟΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΓΝΑ: Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός εξυπηρέτησης επικοινωνίας για κωφούς/βαρήκοους

Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε η πρώτη εγκατάσταση σταθμού εξυπηρέτησης επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους, που χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα, στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΓΝΕ, προσφοράς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »