ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγάλη μείωση γεννήσεων έφερε η πανδημία σε αρκετές χώρες της Ε.Ε

Δεν πεθαίνουν μόνο περισσότεροι άνθρωποι λόγω της πανδημίας Covid-19 αλλά, επίσης, εξαιτίας της γεννιούνται πολύ λιγότεροι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με νεότερα δημογραφικά στοιχεία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »