ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι απαλλάσσονται και το 2022 από την εισφορά αλληλεγγύης

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι για τα εισοδήματα του 2021, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια και όσοι λαμβάνουν μερίσματα θα γλιτώσουν από

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »