ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκδόθηκε ο τόμος “2005-2021: Διασφάλιση ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ. Από την αξιολόγηση στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού: προκλήσεις και προοπτικές”

Στην έκδοση του συλλογικού τόμου της ΜΟΔΙΠ με τίτλο:“2005-2021: Διασφάλιση ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ. Από την αξιολόγηση στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού: προκλήσεις και προοπτικές” προχώρησε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκδόθηκε ο οδηγός για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Προγράμματα Σπουδών
 της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ

Προς διάθεση των ενδιαφερομένων είναι πλέον ο οδηγός για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Προγράμματα Σπουδών της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ. Συγκεκριμένα σε αυτόν υπάρχουν

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »