ΜΟΛΥΒΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΕΓΕ Αλεξανδρούπολης συγκεντρώνει σχολικά είδη και ρουχισμό για το 5ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας

Τα Μέλη της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή της Καρδίτσας, ευαισθητοποιηθήκαμε και αποφασίσαμε να “υιοθετήσουμε” ένα σχολείο, δείχνοντας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »