ΜΠΕΛΕΝΕ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας για νέο πυρηνικό σταθμό! Δίνουμε συμμετοχή της Σόφιας στην Αλεξανδρούπολη

Η Βουλγαρία ξεκίνησε συνομιλίες με την Ελλάδα για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, σε βουλγαρικό έδαφος, που θα χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα στο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »