ΟΜΑΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ξεκινάει η φύλαξη των ΑΕΙ από την Ομάδα Προστασίας

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης θα είναι τα πρώτα ιδρύματα που θα αποκτήσουν την Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »