ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης: Ικανοποίηση από την έγκριση διασυνοριακού προγράμματος

Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης των προτάσεων «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόκριση έργου MarCh της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης

Προκρίθηκε η πρόταση έργου με τίτλο MarCh – Market Changer στο οποίο συμμετέχει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ), μετά τηνολοκλήρωση της Α’ φάσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »