ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΑΑ: Προσλήψεις 9 συμβασιούχων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »