ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι Δήμοι Σουφλίου, Αλοννήσου και Δυτικής Σάμου είναι οι ελληνικές υποψηφιότητες στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.). Η

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »