ΠΟΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού: Ο Ποντιακός Ελληνισμός ζητά κτίριο μεγαλύτερου εμβαδού για τη μελέτη της Γενοκτονίας

Ένα από τα απαιτούμενα και καίρια βήματα για να αποκτήσει ο προσφυγικός ελληνισμός το απαραίτητο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού έγινε μετά από δεκαετίες, στις 17 Μαρτίου 2021, με

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »