ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ως και 50 άτομα θα προσλάβει η ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Όσοι προσληφθούν θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των αιτημάτων καταβολής της ενίσχυσης μέσα από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για την ταχύτερη διεκπεραίωση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »