ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου ο Μιχάλης Πιτιακούδης

Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημούτση Αθανάσιου ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες όπως προβλέπονται από το άρθρο 64 του ν. 3852/2010. Σύμφωνα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »