ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πάνω από 40.000 μακροχρόνια άνεργοι δεν έχουν δώσει IBAN για την ενίσχυση – Παράταση ως 28 Δεκεμβρίου

Την τελευταία παράταση, μέχρι τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, στις 23:59, αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου 42.751 δικαιούχοι να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν τα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »