ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΔΠΘ εναντιώνεται στη άκριτη απόδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε απόφοιτους Κολλεγίων

Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή της με την νομοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας της υποχρεωτικής εγγραφής αποφοίτων Κολλεγίων στο Τεχνικό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »