ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης μελέτης για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρία, τη σύμβαση ανάθεσης μελέτης που αφορά στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Ορεστιάδας (Τ.Χ.Σ), προϋπολογισμού 787.513,99

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »