ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παύλος Μιχαηλίδης: Μέρος της επιχορήγησης του Δήμου προς τους Δημοτικούς Υπάλληλους να δοθεί στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστεινο

Το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00) αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να δώσει ο δήμος Αλεξανδρούπολης ως επιχορήγηση στον Σύλλογο Εργαζομένων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »