ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ