ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ο «Φιλόδημος» αναβαθμίζει τις υποδομές του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η Πράξη: «Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »