ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιστολή Ιατρικού Συλλόγου Έβρου προς την 4η ΥΠΕ για τα υγειονομικά προβλήματα της Σαμοθράκης

Μπορεί η έναρξη δραστηριοποίησης παιδιάτρου να προσέδωσε μια μικρή αίσθηση ανακούφισης και ασφάλειας τους κατοίκους – γονείς της Σαμοθράκης, πάραυτα τα υγειονομικά προβλήματα του νησιού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »