ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πόλη & Πολίτες: «Άλλο ένα δικό μας έργο προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ υλοποιείται στις Φέρες»

Με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία αποφάσιζε το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ στις 11-06-2018 να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για το έργο με τίτλο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »