Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

To λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλάζει – Ποια έργα θα γίνουν

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για μια σειρά έργων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου (με την αποσφράγιση των προσφορών στις 22/1) και αφορά τις εξής παρεμβάσεις:

Την αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα (προϋπολογισμός: 18,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Την οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή. Το έργο προβλέπει την κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Master Plan. Η κατασκευή της οδικής σύνδεσης θα επιτρέψει την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα προς την Εγνατία Οδό δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, παρακάμπτοντας τον αστικό ιστό ώστε αφενός να διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών στον λιμένα Αλεξανδρούπολης αφετέρου να αποσυμφορίζεται η κίνηση εντός της πόλης (προϋπολογισμός 5,5 εκατ. ευρώ δίχως ΦΠΑ).

Η διάρκεια κατασκευής των έργων έχει οριστεί στους 18 μήνες.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) και την ανάπτυξή του από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αναλάβει αυτό το εγχείρημα.

Το Ταμείο σε συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού δρομολόγησε σειρά πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό του λιμένα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του λιμένος Αλεξανδρούπολης και να ενισχυθεί ο αναβαθμισμένος γεωστρατηγικός του ρόλος ως διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο κινήθηκε σε τρεις άξονες: στην ωρίμανση έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στη σύναψη συνεργασιών με νέους χρήστες και στην πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης του λιμένα.

Πηγή: capital.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη