Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Αίτηση για αύξηση ισχύος στα 840 MW υπέβαλε η Damco Energy για τη μονάδα αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Η εταιρεία “DAMCO ENERGY Α.Ε.”, η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 662 MW και θα εγκατασταθεί στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου υπέβαλλε στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 662 MW σε 840 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, η ανωτέρω εταιρία αιτείται την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03764  προς την εταιρεία «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης», 100% θυγατρικής της DAMCO Energy.

Πηγή: energypress.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη