Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Η κρίσιμη ημέρα για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης – Αποκαλύπτονται οι «μνηστήρες»

Κατατίθενται σήμερα οι εκδηλώσεις αρχικού ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 67% του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι φαντάζουν η Goldair, ο όμιλος Κοπεζούλου και η γαλλική Bolloré Transport Logistics, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα συστήσουν κοινοπρακτικό σχήμα.

Από την άλλη πλευρά, εκδήλωση ενδιαφέροντος θα καταθέσει σχήμα υπό την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Black Summit Financial Group.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τυχόν άλλες συμμετοχές, όπως από Οργανισμούς Λιμένων ή μετόχων αυτών.

Μετά την Αλεξανδρούπολη, ακολουθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του Φίλιππος Β’ στο λιμάνι της Καβάλας και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Κεφάλαια ύψους 15 εκατ. ευρώ για την Αλεξανδρούπολη

Η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης.

Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη.

Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία στις 16 Οκτωβρίου έως τις 17:00.

Οι προεπιλεγέντες επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, οφείλουν να έχουν δραστηριοποιηθεί σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:

Διαχείριση και λειτουργία λιμένων ή τερματικών σταθμών (τερματικοί σταθμοί φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων), με ελάχιστο μέγεθος: o 200.000 τόνους/έτος ή o 20.000 TEU/έτος ή o [διαχειρισθέντα όγκο από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε τόνους/έτος) / 200.000] + [διαχειρισθέντα αριθμό από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (TEU/έτος) / 20.000] >= 1,25.

Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (προσωρινή εναπόθεση, αποθήκευση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.

Ναυτιλιακές εταιρείες (φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων): με στόλο τουλάχιστον 10 πλοίων με σύνολο 700.000 dwt/έτος (ιδιόκτητο ή ναυλωμένο).

Εταιρείες λιμένα με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.

Οι προεπιλεγέντες επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συναπτών ετών εντός της χρονικής περιόδου των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, με μέσο όρο των τριών (3) πιο πρόσφατων ενεργών ετών τουλάχιστον ίσο με τα προαναφερθέντα μεγέθη ανά τομέα δραστηριότητας.

Πηγή: metaforespress.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη